Tạp chí Báo cáo thường niên mới của chúng tôi đã có ở đây!

sắp xếp theo tầng của 4 chênh lệch từ một tạp chí báo cáo hàng năm

Chúng tôi mời bạn đọc qua Zine kỹ thuật số của chúng tôi, điều này sẽ cho bạn biết một chút về chúng tôi là ai và chúng tôi làm gì. Chúng tôi tự hào về sự đa dạng của công việc chúng tôi làm và nhiều loại cấu thành mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi cũng có một Báo cáo thường niên hơn 80 trang nếu bạn thực sự muốn tìm hiểu, nhưng chúng tôi hy vọng Zine này sẽ giúp bạn bỏ đi với sự đánh giá cao hơn nhiều đối với tất cả những gì chúng tôi làm tại EMSWCD. Vui thích!

Xem hoặc tải xuống tạp chí Báo cáo thường niên mới tại đây!