Uỷ ban

Luôn cập nhật những thông tin cập nhật mới nhất và thông tin cuộc họp cho các ủy ban Hội đồng quản trị của chúng tôi tại đây. EMSWCD là một tổ chức công cộng (chính phủ), và ngoại trừ các phiên điều hành không thường xuyên, tất cả các cuộc họp Ủy ban của Hội đồng quản trị của chúng tôi đều mở công khai và công chúng rất hoan nghênh tham dự.

Văn phòng Quận có thể tiếp cận được với ADA và được phục vụ bởi các tuyến xe buýt số 44, # 72 và # 6. Đối với các chỗ ở theo Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật, hoặc đối với các dịch vụ dịch thuật, hãy gọi (503) 222-7645 không muộn hơn 48 giờ trước ngày họp.

Chúng tôi cố gắng giữ cho hồ sơ của chúng tôi được cập nhật và có thể truy cập được. Bạn có thể tìm thấy một kho lưu trữ các tài liệu cuộc họp của ủy ban tại đây. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn biết thêm thông tin, vui lòng cho chúng tôi biết.