Ecoroof thêm bức ảnh

nhà máy mái thái

Một bức ảnh khác chụp cùng một phía của mái nhà và một đặc điểm nước mà chúng tôi thường để đầy chim và côn trùng