Ngân sách, Báo cáo và Kế hoạch

Bạn có thể tìm thấy tất cả các tài liệu về ngân sách, báo cáo và lập kế hoạch trong phần này, được tổ chức bởi năm tài chính(Khoảng thời gian kéo dài cả năm mà công ty hoặc chính phủ sử dụng cho mục đích kế toán và lập báo cáo tài chính. Năm tài chính của EMSWCD bắt đầu từ ngày 1 tháng 30 và kết thúc vào ngày XNUMX tháng XNUMX.).

Lập kế hoạch chiến lược
Ngân sách, Kế hoạch và Báo cáo theo Năm Tài chính
Tài liệu liên quan