Báo cáo thường niên 2020-21 của EMSWCD

Xem Báo cáo thường niên EMSWCD 2020-21 của EMSWCD tại đây! Sử dụng applet bên dưới để đọc báo cáo trong trang hoặc toàn màn hình và tải xuống báo cáo trong các liên kết bên dưới.

 

Tải xuống Báo cáo thường niên tại đây

 

Bạn cũng có thể tải xuống phiên bản dài của báo cáo tại đây.