Báo cáo thường niên ở Tigrinya

Xem Báo cáo thường niên EMSWCD 2020-21 của EMSWCD tại Tigrinya tại đây! Sử dụng applet bên dưới để đọc qua báo cáo trong trang hoặc toàn màn hình và tải xuống báo cáo trong liên kết bên dưới.

 

Tải Báo cáo thường niên dưới dạng PDF tại đây