Tài nguyên - Cỏ dại

Cải xoong lông

Phần này chứa các hướng dẫn hữu ích để xử lý cỏ dại xâm lấn, tập trung vào các loại cỏ dại chủ yếu là vấn đề trong môi trường đô thị.

Thông Tin

Tờ thông tin về cỏ dại CWMA ở 4 quận

Hướng dẫn hữu ích bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha – Guías útiles en inglés y español!

 

 

Liên kết đến các tài nguyên khác:

Hướng dẫn Nhận dạng Cỏ dại BES - một hướng dẫn trực quan tuyệt vời về 31 loại cỏ dại thường xuất hiện ở đô thị cần đề phòng, từ Cục Dịch vụ Môi trường Portland. Hình ảnh về các giai đoạn đầu, trưởng thành và ra hoa, và liệu có nên nhổ hay nhổ từng cây cỏ dại hay không.

Danh sách thực vật Portland - một nguồn tài nguyên toàn diện cho cả thực vật bản địa và thực vật xâm lấn, từ Văn phòng Quy hoạch và Bền vững Portland.