Động vật thụ phấn và động vật hoang dã

ong trên chăn hoa

Thực vật bản địa đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các loài thụ phấn như ong và chim ruồi, cũng như cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn cho động vật hoang dã. Tìm tài nguyên và thông tin liên quan đến động vật hoang dã và thụ phấn trên trang này.