Hãy giúp chúng tôi giảm bớt nạn đói bằng cách mang cho chúng tôi phân của bạn!

Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận nhỏ cung cấp hàng ngàn bữa ăn để nuôi sống thanh niên vô gia cư, người cao tuổi và gia đình có thu nhập thấp. Tôi có thể cung cấp cho bạn biên lai khấu trừ thuế cho khoản đóng góp của bạn.

Chúng tôi được đặt gần Làng Multnomah tại:
6001 SW Garden Home Rd.
Portland, OR 97219

Liên Hệ: Tập trung vào tuổi trẻ
Vị trí: Portland, 97219