hip_pollinatorstrip

Đồng cỏ của loài thụ phấn cung cấp thức ăn và nơi ở cho các loài thụ phấn quanh năm, khi các loài hoa khác nhau nở theo từng giai đoạn. Khu vực này cũng có lợi cho năng suất cây trồng gần đó!