2014-15 Các khoản tài trợ đầu tư bảo tồn chiến lược

Sau đây là danh sách các khoản tài trợ Đầu tư Bảo tồn Chiến lược được trao trong chu kỳ tài trợ 2014-15.

Khu Dịch vụ Giáo dục Multnomah: $225,000
Trường Học Ngoài Trời Quận Multnomah

Khoản tài trợ này sẽ cho phép học sinh ở Quận East Multnomah tham dự Trường học Ngoài trời bằng cách bổ sung cho học khu và các quỹ khác. Khu Dịch vụ Giáo dục Multnomah điều hành Trường học Ngoài trời cho hầu hết các khu học chánh trong Quận Multnomah.

Hội đồng đầu nguồn Columbia Slough: $25,000

Khoản tài trợ này cung cấp hỗ trợ chung cho các hoạt động khôi phục lưu vực sông, giáo dục và tiếp cận cộng đồng cũng như các hoạt động của Hội đồng. Hội đồng lưu vực sông Columbia Slough làm việc để khôi phục lưu vực sông và cung cấp cho cộng đồng cơ hội kết nối với lưu vực sông. Columbia Slough là tàn dư dài 60 dặm của các hồ, vùng đất ngập nước và các kênh di chuyển chậm ở vùng đồng bằng ngập lũ phía nam của Sông Columbia.

Hội đồng đầu nguồn Johnson Creek: $25,000

Khoản tài trợ này cung cấp hỗ trợ chung cho các hoạt động khôi phục lưu vực sông, giáo dục và tiếp cận cộng đồng cũng như các hoạt động của Hội đồng. Nhiệm vụ của JCWC là thúc đẩy phục hồi và quản lý Lưu vực sông Johnson Creek khỏe mạnh thông qua khoa học hợp lý và sự tham gia của cộng đồng. Johnson Creek chảy từ thượng nguồn gần Boring, Oregon, hơn 25 dặm tới sông Willamette.

Hội đồng lưu vực sông Sandy: $25,000

Khoản tài trợ này cung cấp hỗ trợ chung cho các hoạt động khôi phục lưu vực sông, giáo dục và tiếp cận cộng đồng cũng như các hoạt động của Hội đồng. Sông Sandy bắt đầu từ sườn phía tây của Núi Hood, trải dài 55 dặm và đổ vào Sông Columbia gần Thành phố Troutdale. Hội đồng làm việc để bảo tồn chất lượng nước và khôi phục môi trường sống trên cạn và dưới nước cho cá hồi và các động vật hoang dã khác cũng như sự tận hưởng của các thế hệ tương lai.