Kết nối

Trong phần này:

Của chúng tôi Nhân viên Chương trình tài trợ sẵn sàng trợ giúp bạn với các ý tưởng dự án, ứng dụng và các câu hỏi quản lý tài trợ. Chúng tôi cũng sẵn sàng cung cấp một bài thuyết trình ngắn về chương trình tài trợ của chúng tôi cho nhóm hoặc tổ chức của bạn. Xin vui lòng Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Quý vị cũng có thể theo dõi Trang Facebook của chúng tôi để cập nhật về các dự án tài trợ của chúng tôi, nhắc nhở về thời hạn và các thông tin liên quan đến bảo tồn khác.

 

Bấm vào đây được thêm vào danh sách gửi thư của chúng tôi để được nhắc nhở về thời hạn tài trợ và các tin tức khác về tài trợ. Đảm bảo chọn “cơ hội cấp” trong biểu mẫu.