Tìm hiểu

EMSWCD trao các khoản tài trợ cho các tổ chức và cá nhân để tiếp tục sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người chăm sóc đất và nước. Tìm hiểu thêm về các loại dự án mà chúng tôi tài trợ trong phần này!

Tất cả các khoản trợ cấp của chúng tôi phải mang lại lợi ích cho cư dân của Quận, hoặc diễn ra trong ranh giới của Quận, bao gồm toàn bộ Quận Multnomah ở phía đông sông Willamette.