Vestal sơ cấp-Cờ vua cho khu vườn thành công

dự án tài trợ tại trường tiểu học Vestal

Loại bỏ 681 feet vuông nhựa đường và biến nó thành không gian xanh sẽ được coi là một thách thức đối với một số trường học trong khu vực Portland. Nhưng các giáo viên, phụ huynh và học sinh tại Trường Vestal K-8 trên Đông Nam 82nd Avenue đang sử dụng một vũ khí bí mật trong cuộc chiến chống lại bê tông: đà.

Dự án Khu vườn cờ vua thành công, được hoàn thành vào năm 2013, chỉ là một giọt nước nhỏ so với 30,000 feet vuông nhựa đường mà trường đã bỏ đi từ năm 2008. Ngay cả tổ chức Depave, người đã giúp họ trong các dự án ban đầu, cho biết họ có đủ kinh nghiệm để thực hiện nó một mình.