Cảnh báo thời tiết nắng nóng – trung tâm làm mát và thông tin liên quan

Ảnh chụp màn hình bản đồ tương tác của các vị trí làm mát

Dưới đây là một số tài nguyên và thông tin về cách giữ mát trong thời tiết nóng bức này! Bài đăng này sẽ được cập nhật với bất kỳ thông tin và tài nguyên mới nào khi chúng có sẵn.

  • Tìm thông tin cập nhật về Quận Multnomah Giúp đỡ khi trời nóng và thông tin bằng các ngôn ngữ khác.
  •  

    Để biết thêm thông tin hoặc để tìm một trạm làm mát gần bạn, hãy truy cập 211info.org hoặc quay số 211.