Vườn mưa râm

kế hoạch thiết kế sân vườn mưa râm mát

Chìa khóa tên nhà máy sơ đồ
Chung, Khoa học
Khu
Chiều cao trưởng thành
A
Salal, Gaultheria
TS
2-6 ′
B
tua rua, Tellima grandiflora
TS
32 "
C
cây cõng, Tolmiea menziesii
S
24 "
D
dâu rừng, Frageria vesca
TSB
8-12 ″
E
hươu dương xỉ, blechnum cay
TSB
3 '
F
Leo nho Oregon, Mahonia thần kinh
TS
2 '
G
Con dấu của Sa-lô-môn giả, Smilacina racemosa
TSB
3 '
H
kiếm dương xỉ, Polystichum munitum
TS
2-4 ′
I
Huckleberry thường xanh, tiêm buồng trứng
TS
2-12 ′
J
Trái tim chảy máu phương Tây, Dicentra Formosa
TS
15 "
K
cây me chua, rau kinh giới Oxalis
TS
6 "
L
Trải rộng Rush, Juncus patens
B
1-2 ′
M
suối tím, viola glabella
B
6 "