Vườn mưa nắng

thiết kế cho một khu vườn nắng mưa

Chìa khóa tên nhà máy sơ đồ
Chung, Khoa học
Khu
Chiều cao trưởng thành
A
Leo nho Oregon, Mahonia thần kinh
TSB
8-12 ″
B
Tây Colombia, Aquilegia Formosa
TS
24 "
C
Tufted Hair-cỏ, Deschampsia cespitosa
TSB
36 "
D
Doug Aster, Aster subspicatus
TS
8-40 ″
E
Camas thông thường, Camassia quamash
TSB
24 "
F
hoa diên vĩ Oregon, hoa diên vĩ
TS
12 "
G
Penstemon của Cardwell, Penstamon cardwellii
TS
4-12 ″
H
Cinquefoil Tây Bắc, rau má
TSB
12 "
I
Osier Dogwood đỏ, ngô sericea
TSB
6-18 ′
J
Cói Slough, Carex obnupta
B
4 '