Phòng trưng bày Rain Garden

Những khu vườn mưa đều giúp quản lý nước mưa của chúng ta, nhưng chúng có nhiều hình dạng khác nhau! Xem của chúng tôi Phòng trưng bày Rain Garden để xem các loại và kích cỡ vườn mưa khác nhau hoặc xem các bước liên quan đến Xây dựng một khu vườn mưa. Bạn cũng có thể xem các cách quản lý nước mưa sáng tạo khác trong Nước mưa thay thế bộ sưu tập.