Phòng trưng bày Rain Garden

Dưới đây là một số địa điểm vườn mưa trong và xung quanh Quận Multnomah. Như bạn có thể thấy, những khu vườn mưa có rất nhiều hình dạng, kích cỡ và lựa chọn thực vật!