PWB-Portland-water-system-minh họa

Minh họa hệ thống nước Portland

Hình minh họa về hệ thống nước của chúng tôi, do Cục Nước Portland cung cấp. Ở ngoài cùng bên phải là Hồ Bull Run, và ở trên cùng ở giữa là Sân Giếng Bờ Nam Columbia.