Dự án Tiếp cận Trang trại Oxbow

“EMSWCD đã làm việc một cách sáng tạo và nhạy bén với chúng tôi để tạo ra quyền truy cập vào một tài sản trang trại quan trọng và để đảm bảo tương lai của nó là một 'trang trại vĩnh viễn'"
-Ted và Karen Sester, cộng tác viên của Sester Farms và những người tham gia chương trình Tiếp cận trang trại của EMSWCD

EMSWCD đã mua khu đất rộng 57 mẫu Anh này vào năm 2011 khi nó được rao bán và có nguy cơ không còn được sử dụng hiệu quả bởi cộng đồng nông dân địa phương. Sau khi cho hai cơ sở ươm tạo cây thương mại thuê tài sản trong nhiều năm, EMSWCD đã bán tài sản này vào đầu năm 2019 cho một nông dân trồng vườn ươm thương mại, Trang trại Sester.

Trang trại đã được bán tùy thuộc vào việc chuyển nhượng đất nông nghiệp đang hoạt động, điều này đã làm giảm đáng kể giá niêm yết của tài sản cho những người mua là nông dân tiềm năng. Quyền sử dụng đất nông nghiệp đang hoạt động sẽ đảm bảo tài sản mãi mãi được sử dụng trong trang trại tích cực và bền vững. Nó sẽ đảm bảo trang trại vẫn thuộc quyền sở hữu của nông dân, bằng cách yêu cầu bán lại cho nông dân. Và, nó giải quyết vấn đề về khả năng chi trả của đất nông nghiệp bằng cách hạn chế các cấu trúc nhà ở có thể được xây dựng trong trang trại.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể hợp tác với bạn?

Liên hệ với Matt Shipkey, Giám đốc Chương trình Di sản Đất đai của chúng tôi, tại (503) 935-5374 or matt@emswcd.org.