Trang trại Gordon Creek

quay lại phần Dự án đất canh tác đang làm việc

Cánh đồng ở Gordon Creek

Những cánh đồng dâu tại trang trại Gordon Creek

Một nông dân trồng dâu lâu năm đã rao bán tài sản rộng 20 mẫu Anh của mình ở Corbett vào năm 2018, muốn giúp lập kế hoạch cho việc nghỉ hưu của mình. EMSWCD và chủ sở hữu đã đạt được thỏa thuận để đảm bảo tài sản sẽ mãi mãi được sử dụng trong trang trại thông qua việc mua lại tài sản của EMSWCD. Tài sản tiếp tục được vận hành như một trang trại quả mọng trong khi EMSWCD xem xét kế hoạch sở hữu trong tương lai. Vào mùa đông năm 2019, EMSWCD đã đầu tư vào việc cải thiện môi trường sống của một nhánh của Big Creek thông qua Chương trình StreamCare.

Xin lưu ý rằng vì nơi nghỉ này là một trang trại đang hoạt động và được một bên tư nhân cho thuê, nên khách không được phép ra vào công cộng.

Bạn là nông dân hoặc chủ đất muốn tìm hiểu thêm? Viếng trang Trang Tùy chọn Chủ đất hoặc liên hệ với Matt Shipkey, Giám đốc Chương trình Di sản Đất đai của chúng tôi theo số (503) 935-5374 hoặc matt@emswcd.org.