Công viên Tự nhiên Nadaka

quay lại phần Tiếp cận thiên nhiên trong đô thị

Trẻ em chơi trong Khu vui chơi Tự nhiên ở Công viên Tự nhiên Nadaka (Nguồn ảnh: Billy Hustace Photography)

Dự án hợp tác này với cộng đồng đã dẫn đến việc tạo ra một không gian công viên công cộng chất lượng cao cho một khu vực chưa được khai thác ở Quận Đông. EMSWCD và các đối tác đã đóng góp kinh phí để mua lại tài sản và xây dựng một khu vui chơi dựa trên thiên nhiên có tầm nhìn cộng đồng. Khoản đầu tư này đã làm tăng gấp đôi số lượng cư dân có thể sử dụng tiện ích công viên trong vòng một dặm. Để tìm hiểu thêm về Nadaka, hãy truy cập Trang web Friends of Nadaka Nature Park.