Xưởng chăn nuôi

Đăng ký tham gia hội thảo chăn nuôi miễn phí của chúng tôi vào ngày 17 tháng XNUMX!

Đăng ký tham gia hội thảo chăn nuôi miễn phí của chúng tôi vào ngày 17 tháng XNUMX!

Kêu gọi tất cả các chủ chăn nuôi! Tham gia cùng chúng tôi vào ngày 17 tháng XNUMXth tại Columbia Grange để được trợ giúp lập kế hoạch và quản lý hoạt động chăn nuôi của bạn. Những người thuyết trình sẽ nêu bật các kỹ thuật chăn thả để giữ cho cỏ phát triển mạnh mẽ, và quản lý bùn và phân để giảm thiểu nước chảy tràn vào các dòng nước.

Các chủ đề bao gồm:

  • Ủ phân chuồng
  • Chăn thả luân phiên
  • Khu vực sử dụng nhiều
  • Kiếm thuật
  • Và nhiều hơn nữa!

Người thuyết trình:

  • Jeremy Baker, Nhà bảo tồn nông thôn cấp cao EMSWCD
  • Kimberly Galand, Nhà bảo tồn quận NRCS

Bấm vào đây
đăng ký!