Native Cây cối

Cây bản địa cung cấp một cảnh quan đẹp, cứng cáp, chịu hạn, ít tốn công chăm sóc đồng thời mang lại lợi ích cho môi trường. Cây bản địa cần ít tưới nước hơn sau khi được thành lập, đồng thời tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách loại bỏ hoặc giảm đáng kể nhu cầu phân bón, thuốc trừ sâu và thiết bị bảo dưỡng bãi cỏ.

Có một câu hỏi về thực vật bản địa?
Liên hệ với Whitney Bailey
để được hỗ trợ kỹ thuật!

 

Tìm hiểu thêm