Thủy lợi

Cải thiện hiệu quả của hệ thống tưới tiêu của bạn là cách hiệu quả nhất để tiết kiệm năng lượng và nước. Các chương trình khuyến khích có thể giúp bù đắp chi phí thực hiện những cải tiến này.

Lập kế hoạch tưới tiêu đảm bảo rằng bạn đang tưới nước dựa trên nhu cầu của cây trồng. Phương pháp chúng tôi mô tả theo dõi việc sử dụng nước giống như bạn theo dõi thu nhập và chi phí trong tài khoản séc. Các phần quyền về nước mô tả những điều cơ bản và cung cấp các liên kết đến thông tin chi tiết hơn về chủ đề phức tạp này.

Để được trợ giúp đánh giá hệ thống của bạn và giải mã các chương trình khuyến khích, yêu cầu một chuyến thăm trang web.