Trước và Sau

Xem hình ảnh trước và sau của các trang phục hồi StreamCare tại đây!

Dọn dẹp khu vực


Đối với những khu đất trồng dâu đen, bước đầu tiên là dọn sạch diện tích để trồng.

Phục hồiTheo thời gian, những cây bản địa và cây bụi mà chúng tôi trồng sẽ khôi phục lại vẻ đẹp tự nhiên cho bờ suối, bảo vệ bờ khỏi xói mòn và cung cấp bóng mát cho con lạch.