Lũ lụt

Nếu bạn sống gần một tuyến đường thủy, rất có thể bạn sẽ phải đối mặt với sự lên xuống tự nhiên của mực nước trong tuyến đường thủy đó.

Lũ lụt là một quá trình dòng chảy tự nhiên. Vùng đồng bằng ngập lũ là vùng đất bị ngập nước trong lũ lụt. Khu vực này cho phép nước lũ lan ra và chảy chậm lại, làm giảm lực xói mòn của chúng. Khi một dòng suối có thể mở rộng một cách tự nhiên vào vùng ngập lũ của nó, nó sẽ làm trẻ hóa hệ sinh thái bằng cách bổ sung chất dinh dưỡng và nạp lại các tầng ngậm nước. Tuy nhiên, nhiều dòng suối ở Quận Multnomah đã mất kết nối với vùng lũ do bị giới hạn trong mương và cống. Khi điều này xảy ra, các sự kiện lũ lụt gây thiệt hại về tài sản thường là kết quả, và những ngôi nhà và tòa nhà trong vùng lũ trở thành nạn nhân. “Cơn bão hoàn hảo” của tuyết tan vào mùa xuân và các hệ thống bão biển di chuyển khắp khu vực của chúng ta có thể khiến mực nước dâng cao nhanh chóng. Những thay đổi về dòng chảy cũng có thể được thúc đẩy bởi những thay đổi về loại và mật độ của thảm thực vật, đường xá và các tòa nhà cũng như tốc độ thấm của đất (nước có thể thấm vào đất nhanh như thế nào). Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến cường độ, thời gian và tác động của lũ lụt.

Vì vậy, nó có nghĩa gì? Duy trì kết nối vùng ngập lũ và một khu vực ven sông lành mạnh có thể làm giảm đáng kể khả năng chịu thiệt hại do lũ lụt. Xây dựng trên vùng ngập lũ sẽ giảm đáng kể thiệt hại do lũ lụt đối với các công trình. Bảo tồn vùng đất ngập nước cũng có thể làm giảm thiệt hại lũ lụt.