Weeds

Cỏ dại xâm lấn là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Ước tính có khoảng 4,600 mẫu Anh của các khu vực tự nhiên công cộng bị các loài thực vật ngoại lai xâm hại mỗi ngày. Khi cỏ dại xâm lấn lây lan nhanh chóng và thống trị các khu vực mới, chúng thay thế các loại cây trồng mong muốn trong sân vườn, trang trại và trong rừng của chúng ta. Các tác động tiêu cực của cỏ dại bao gồm gia tăng xói mòn, giảm độ ổn định của bờ suối, tăng chi phí bảo trì cho các trang trại, ít hoa dại hơn và ít thức ăn cho cá và động vật hoang dã.

Phần này có thể giúp bạn xác định cỏ dại xâm lấn phổ biến nhất trong khu vực của chúng tôi và các phương pháp tốt nhất để kiểm soát chúng. Chúng tôi cũng có thông tin để giúp bạn tìm hiểu cỏ dại mới đang chuyển vào hoặc có thể chuyển vào khu vực của chúng tôi.

Quý vị cũng có thể tham gia như một người quan sát cỏ dại và giúp chúng tôi tiêu diệt những kẻ xâm lược mới này từ trong trứng nước, theo nghĩa đen, để ngăn chặn loài cỏ dại khó chịu tiếp theo hình thành. Đối với một số loại cỏ dại, chúng tôi cung cấp hỗ trợ kiểm soát.