Các dự án kiểm soát cỏ dại của chúng tôi

Khi nói đến kiểm soát cỏ dại, chúng tôi nhận ra rằng bạn có thể cần trợ giúp. Mặc dù chúng tôi không có đủ nguồn lực để kiểm soát tất cả các loại cỏ dại xâm lấn trên tài sản của mọi người, nhưng chúng tôi có thể giúp một tay với một số loại cỏ dại nhất định. Với các dự án kiểm soát cỏ dại của mình, chúng tôi có xu hướng áp dụng phương pháp phòng ngừa, tập trung vào các loài thực vật xâm lấn mới bắt đầu hình thành nhưng chưa có ở khắp mọi nơi.

Để chúng tôi bắt đầu một dự án kiểm soát, cỏ dại phải là mối đe dọa đối với các dòng suối hoặc khu vực tự nhiên. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ vẽ một “đường trên cát” và cố gắng ngăn chặn sự lây lan của một loại cỏ dại cụ thể ngoài đường này. Nếu cỏ dại lây lan theo nước, chúng tôi tập trung nỗ lực kiểm soát vào các khu vực gần suối. Chúng tôi may mắn có thể hợp tác với các tổ chức khác và với các chủ sở hữu tài sản tư nhân trong việc kiểm soát cỏ dại. Chúng tôi không thể làm điều đó mà không có nỗ lực kết hợp này! Theo các liên kết trong phần này để tìm hiểu về các dự án kiểm soát cỏ dại của chúng tôi.

Câu hỏi?

Liên hệ với Chris Aldassy theo số (503) 935-5372 hoặc chris@emswcd.org.