Cỏ dại cần biết

Quần thể các loài cỏ dại xâm lấn đang bùng nổ ở khắp mọi nơi và quận của chúng ta cũng không ngoại lệ. Trong phần này, bạn có thể tìm hiểu về một số loại cỏ dại xâm lấn trong khu vực của chúng tôi. Chúng tôi đang tích cực kêu gọi trợ giúp tìm một số loại cỏ dại này như một phần trong kế hoạch của chúng tôi. Chương trình Phát hiện sớm và Phản ứng nhanh (EDRR). Các loại cỏ dại khác rất phổ biến và chúng tôi chỉ muốn cung cấp thông tin kiểm soát hữu ích cho bạn.

Cỏ dại là một phần của chương trình EDRR của chúng tôi không thường xuyên hoặc chưa đến khu vực của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng chúng không bao giờ được thiết lập trong khu vực của chúng tôi. Các loại cỏ dại đã hình thành và lan rộng, chẳng hạn như dâu đen và thường xuân, cũng đang đe dọa cảnh quan khu vực của chúng ta. Những loại cỏ dại độc hại này quá nhiều để nhân viên của chúng tôi tiến hành một nỗ lực kiểm soát khu vực có ý nghĩa. Chủ sở hữu đất có trách nhiệm quản lý những loại cỏ dại này trên tài sản của họ. Hành động để loại bỏ những loài này ngay bây giờ là lựa chọn tốt nhất để giữ cho đất của bạn và vùng đất xung quanh bạn khỏe mạnh, đồng thời tránh chi phí cao hơn và những cơn đau đầu liên quan đến việc loại bỏ sau này, khi quần thể cỏ dại đó tăng lên.