Chương trình giảm giá thực vật bản địa của chúng tôi hiện đã kết thúc - ngày nhận thực vật chỉ là ngày 18 tháng XNUMX!

ảnh cận cảnh những bông hoa lý chua vàng, với năm cánh hoa màu vàng trên mỗi bông hoa và những tán lá màu xanh lá cây hơi mất nét ở hậu cảnh

Cửa hàng Bán thực vật bản địa của chúng tôi hiện đã đóng cửa và sắp đến ngày nhận thực vật! Nếu bạn đã đặt hàng từ cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, hãy nhớ đánh dấu vào lịch của bạn, ngày lấy cây đã đến Ngày 18 tháng 10 từ 00:3 sáng đến 00:XNUMX chiều. Chúng tôi không thể thu gom cây sớm hoặc muộn. Để biết thêm chi tiết quan trọng, xin vui lòng xem của chúng tôi Trang chi tiết ngày đón tại đây.

Đọc về
Ngày Pick-up thực vật ở đây!