Thông báo điều trần công khai về việc dễ dàng bảo tồn: ngày 23 tháng 2020 năm XNUMX

EMSWCD sẽ tổ chức một buổi điều trần công khai qua điện thoại vào ngày 23 tháng 2020 năm 1 lúc 00:XNUMX chiều liên quan đến việc mua lại một khu đất nông nghiệp đang làm việc để lấn chiếm tài sản nằm tại ĐN 322nd Avenue, Gresham, OR 97080 và được xác định là số Bưu kiện thuế 1S4E16B-00300 và 1S4E16B-00400. Sự thoải mái này sẽ đảm bảo các giá trị tài nguyên nông nghiệp của tài sản được bảo vệ vĩnh viễn.

Những người quan tâm có thể gửi lời khai bằng văn bản trước phiên điều trần cho Matt Shipkey tại matt@emswcd.org, hoặc có thể đích thân tham dự phiên điều trần bằng cách gọi số 1 (877) 568-4106 và sử dụng mã truy cập 505-109-629.

Thông tin bổ sung về việc cải tạo đất nông nghiệp đang hoạt động có thể nhận được bằng cách liên hệ với Matt Shipkey, Giám đốc Chương trình Land Legacy theo số (503) 935 5374 hoặc matt@emswcd.org.