Thông tin quan trọng về việc đăng ký Chương trình tài trợ SPACE

Bạn có đang cân nhắc đăng ký Tài trợ cho các Dự án nhỏ và Sự kiện Cộng đồng (SPACE) không? Xin vui lòng xem SPACE Grant trang web để biết thông tin chi tiết về các yêu cầu tài trợ và tính đủ điều kiện.

Kiểm tra hệ thống đăng ký trực tuyến mới của chúng tôi để nhận trợ cấp KHÔNG GIAN! Việc đăng ký tài trợ SPACE hiện được thực hiện trực tuyến thông qua ZoomGrants, một hệ thống quản lý tài trợ trực tuyến.

Ghé thăm SPACE Grants
trang để tìm hiểu thêm

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy ZoomGrants dễ sử dụng và chúng tôi sẵn sàng trợ giúp nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Đối với tất cả các thắc mắc, vui lòng liên hệ với Người quản lý tài trợ của chúng tôi, Suzanne Easton: Suzanne@emswcd.org.

cập nhật ngày 2 tháng XNUMXnd, 2018