Hội thảo mùa xuân đang ở đây!

Cusick's Checkermallow

Hãy sẵn sàng cho mùa xuân với một trong những tự do hội thảo! Học cách bảo tồn nước, giảm thiểu ô nhiễm và thu hút động vật hoang dã có ích, tất cả đồng thời tạo ra một cảnh quan hấp dẫn và ít phải bảo dưỡng. Các hội thảo của chúng tôi được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau ở Portland, Gresham và Troutdale.

Đăng ký ngay hôm nay cho một Hội thảo miễn phí!

Các hội thảo được tổ chức vào mùa xuân này bao gồm:

  • Kiến thức cơ bản về Naturescaping
  • Khu Vườn Mưa 101
  • Hội thảo về cây bản địa
  • Thu hút người tham gia bình chọn
  • Côn trùng có lợi
  • Cỏ dại đô thị

Bạn cần đăng ký để tham gia hội thảo - vui lòng không chờ đợi! Các hội thảo có xu hướng lấp đầy nhanh chóng. Đăng ký ngay hôm nay!