Ghi danh StreamCare hiện đã mở ở các lưu vực mới - Buck Creek và Bonnie Brook

Kể từ năm 2009, Chương trình StreamCare đã làm việc với hơn 200 chủ đất để loại bỏ cỏ dại và trồng cây bản địa và cây bụi dọc theo các con suối của chúng miễn phí. Trong thời gian đó, StreamCare đã có mặt tại bốn lưu vực ưu tiên ở phía đông Hạt Multnomah. Chúng tôi hiện đang cung cấp chương trình này ở hai lưu vực mới: Buck Creek và Bonnie Brook.

Các tờ rơi gần đây đã được gửi đến các chủ đất đủ điều kiện ở các lưu vực sông mới. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với Julie DiLeone theo số (503) 539-5764 hoặc julie@emswcd.org. Do các hạn chế của COVID-19, chúng tôi không thể thực hiện các lượt truy cập trang web vào lúc này, nhưng chúng tôi khuyến khích mọi người gọi điện, gửi email hoặc nhắn tin ngay bây giờ để có tên trong danh sách để chúng tôi có thể bắt đầu quá trình và đảm bảo không gian của bạn được dành riêng . Tìm hiểu thêm về Chương trình StreamCare tại đây.