Thiết kế Oasis

Oasis Design là một doanh nghiệp xuất bản và tư vấn thiết kế tại nhà do một gia đình sở hữu. Chúng tôi đã và đang phát triển các thiết kế ban đầu để có cuộc sống tốt hơn, rẻ hơn và thân thiện với môi trường hơn kể từ năm 1980.

Trọng tâm chính trong mười năm đầu tiên là vận chuyển xe đạp, thiết bị cắm trại, hệ thống học tập và quản lý tài chính. Trọng tâm trong hơn mười năm qua là hệ thống nước, nước thải và năng lượng.

Địa Chỉ
308 W. Glenn St.
City
Tuscon
Tiểu bang
AZ
Zip
85705
Số điện thoại
(805) 618-2360

Bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *

Bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *