AquaHabitat.com

Nơi sinh học của chúng ta gặp gỡ nghệ thuật

Tiền đề làm việc của chúng tôi là xã hội và đất đai xứng đáng nhiều hơn những dịch vụ cảnh quan điển hình. Những nơi như vậy phải thực sự tự nhiên về hình thức và chức năng sinh thái. Chúng tôi đã kết hợp hơn 35 năm thiết kế sinh thái với tầm nhìn nghệ thuật được lấy trực tiếp từ các vùng hoang dã ở Bắc Mỹ để tạo ra các bối cảnh thường thấy nhất ở các khung cảnh hoang dã tuyệt đẹp thay vì các công viên và bãi ở ngoại ô. Những gì bạn thấy trong các phòng trưng bày ảnh của chúng tôi là tầm nhìn của chúng tôi đối với tất cả các vùng nước lớn và nhỏ.

Địa Chỉ
Pô Box 2431
City
Tualatin
Tiểu bang
OR
Zip
97062
Số điện thoại
971 266 4669
  • Các nhà sinh vật học thiết kế nước và đất tự nhiên

Bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *

Bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *