Thiết Kế Với Thiên Nhiên – Lora Price

Thiết kế cảnh quan bền vững, ăn được và lấy cảm hứng từ thiên nhiên cho cuộc sống đô thị. Các giải pháp cảnh quan xây dựng đất lành mạnh, bảo tồn việc sử dụng nước, tăng cường môi trường sống của chim và ong, quản lý nước mưa và giảm thiểu bảo trì. Nói trước công chúng, giảng dạy và tư vấn.

Địa Chỉ
N/A
City
N/A
Tiểu bang
N/A
Zip
N/A
Số điện thoại
503-453-0448

Bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *

Bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *