GeoEngineers, Inc.

GeoEngineers, Inc.

GeoEngineers, Inc. là một công ty tư vấn thuộc sở hữu của nhân viên chuyên về các dịch vụ sinh học, cấp phép, địa kỹ thuật, khắc phục hậu quả, nước ngầm và quyền đối với nước. Với ba văn phòng ở Oregon và 10 văn phòng ở Tây Bắc Thái Bình Dương, chúng tôi có các nguồn lực và chuyên môn kỹ thuật để giúp tìm ra các giải pháp sinh thái, kỹ thuật và môi trường cho bất kỳ dự án nào.

Địa Chỉ
4000 Kruse Way Place, Tòa nhà 3, Phòng 200
City
Lake Oswego
Tiểu bang
OR
Zip
97035
Số điện thoại
503.624.9274

Bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *

Bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *