Nguồn cung cấp kiểm soát xói mòn

Họ tên
Nhà phân phối địa lý tổng hợp Tây Bắc. Lắp đặt và sửa chữa tổng hợp địa lý.
City
Portland
Tiểu bang
OR
Zip
97206
Số điện thoại
(503) 771-5115
Màn chắn đục công nghiệp loại 1
BMP Supplies là công ty sản xuất cung cấp các sản phẩm môi trường cho ngành xây dựng. Chuyên về Màn che đục, Kiểm soát xói mòn và các sản phẩm lưu vực.
City
Calgary
Tiểu bang
Alberta
Zip
90210
Số điện thoại
1.855.422.0066
Emerald là cửa hàng của nhà thầu ở Portland, Oregon. Chúng tôi mở cửa cho công chúng! Chúng tôi chuyên cung cấp vật tư trồng cỏ. Chúng tôi chỉ cung cấp các sản phẩm cấp chuyên nghiệp như hỗn hợp hạt giống để trồng cỏ, kiểm soát xói mòn và khai hoang. Cửa hàng của chúng tôi ở Portland, Oregon dự trữ hỗn hợp hạt giống cỏ, phân bón và lớp phủ trên cùng để gieo hạt bằng tay cho những bãi cỏ mới.
City
Portland
Số điện thoại
18008268873
CO nhiên liệu đường cao tốc
Highway Fuel là nhà cung cấp đất chất lượng trong nước mưa của Thung lũng Willamette cho các BMP nước mưa trong dự án của bạn yêu cầu hỗn hợp kỹ thuật. Highway Fuel CO. có một lịch sử lâu dài trong việc cung cấp hỗn hợp đất chất lượng nước cho nhiều dự án kiểm soát xói mòn.
City
Salem
Tiểu bang
Oregon
Zip
97305
Số điện thoại
503-363-6444
Công ty TNHH sinh thái đầm lầy hoa hồng
Công ty tư vấn, nghiên cứu và phục hồi môi trường sống không dùng thuốc diệt cỏ sử dụng thiết bị lâm nghiệp thủ công và điện độc quyền để cung cấp các dịch vụ không phát thải tại chỗ. Bên cạnh công việc phục hồi hữu cơ truyền thống hơn, Swamp Rose ưu tiên các yếu tố phục hồi môi trường sống thường bị bỏ qua bao gồm tiêm chủng nấm rễ, tái tạo đa dạng sinh học cao trong các quần thể thực vật xuất hiện tự nhiên cũng như giám sát và quản lý cả động vật hoang dã có xương sống và động vật không xương sống. Chuyên môn của chúng tôi bao gồm các dự án có quy mô khác nhau, từ khôi phục tài sản dân cư và thương mại đến quản lý môi trường sống tự nhiên rộng lớn.
City
Beaverton
Tiểu bang
Oregon
Zip
97006
Số điện thoại
9712467955