Tiền thuê dụng cụ

Thư viện Công cụ Đông Bắc Portland là một dự án được tài trợ bởi Nhà thờ Redeemer Lutheran, một tổ chức 501(c)(3). Thư viện Công cụ Đông Bắc Portland cung cấp cho cư dân Đông Bắc Portland thuộc mọi mức thu nhập quyền tiếp cận các công cụ, trao quyền cho những người hàng xóm của chúng ta xây dựng và duy trì một cộng đồng thịnh vượng, bền vững.
City
Portland
Tiểu bang
OR
Zip
97211
Cho thuê thiết bị xây dựng, công cụ và thiết bị công nghiệp và vật tư nhà thầu.
City
Portland
Tiểu bang
OR
Zip
97218
Số điện thoại
503-282-1313