Sỏi và đá

CO nhiên liệu đường cao tốc
Highway Fuel là nhà cung cấp đất chất lượng trong nước mưa của Thung lũng Willamette cho các BMP nước mưa trong dự án của bạn yêu cầu hỗn hợp kỹ thuật. Highway Fuel CO. có một lịch sử lâu dài trong việc cung cấp hỗn hợp đất chất lượng nước cho nhiều dự án kiểm soát xói mòn.
City
Salem
Tiểu bang
Oregon
Zip
97305
Số điện thoại
503-363-6444
Phân loại
nhà cung cấp cốt liệu, bê tông nhựa, đá nghiền, cát, bê tông trộn sẵn, bê tông dự ứng lực, và các dịch vụ thầu rải đá và rải nhẹ.
City
cá hồi
Tiểu bang
OR
Zip
97060
Số điện thoại
503-944-3550
Phân loại
Cát, sỏi, đá
City
gỗ sáng
Tiểu bang
OR
Zip
97011
Số điện thoại
503-622-4900
Phân loại
Chuyên cung cấp bê tông trộn sẵn. Phục vụ Portland Eastside, Gresham, Troutdale, Boring, Damascus, Sandy, Oregon City, Clackamas, Sunnyside & Milwaukie.
City
làng gỗ
Tiểu bang
OR
Zip
97060
Số điện thoại
503-665-4121