Nguồn cung cấp Greywater

Cung cấp nước khôn ngoan
Water Wise Supply được thành lập vào năm 2010 với tên gọi Clean Water Components. Doanh nghiệp nổi lên như một phản ứng trước mối quan tâm ngày càng tăng đối với việc tái sử dụng nước xám và nước mưa, cũng như những thách thức mà mọi người gặp phải trong việc tìm kiếm thông tin toàn diện và các thành phần cần thiết để lắp đặt hệ thống.
City
Oakland
Tiểu bang
CA