Lát xốp

Phân loại
bê tông thấm
City
Salem
Tiểu bang
OR
Zip
97304
Số điện thoại
503-932-0157
GeoEngineers, Inc.
GeoEngineers, Inc. là một công ty tư vấn thuộc sở hữu của nhân viên chuyên phát triển các giải pháp sinh thái, kỹ thuật và môi trường cho khách hàng của chúng tôi.
City
Lake Oswego
Tiểu bang
OR
Zip
97035
Số điện thoại
503.624.9274
Thiết kế cảnh quan, Quản lý nước mưa - thiết kế mái nhà xanh, Thu gom nước mưa, lát nền thấm nước, máng nước mưa và trồng cây. Thiết Kế Thủy Lợi. Phục hồi Streambank.
City
Portland
Tiểu bang
OR
Zip
97215
Số điện thoại
503-233-6600x12
Dịch vụ phong cảnh Rich Miller
Thiết kế và lắp đặt cảnh quan thủy lợi. Chứng nhận EPA Water Sense.
City
Portland
Tiểu bang
OR
Zip
97290
Số điện thoại
971-409-7174
Họ tên
Phân loại
mặt đường xốp
City
Vancouver
Tiểu bang
WA
Zip
98684
Số điện thoại
360-694-0141
Phân loại
vỉa hè đổ
City
McMinnville
Tiểu bang
OR
Zip
97128
Số điện thoại
503-472-6010