phong cảnh ăn được

Celilo Gardens là một studio thiết kế cảnh quan ở Portland Oregon. Chúng tôi mang đến hơn 30 năm kinh nghiệm thiết kế và 25 năm kỹ năng thực vật cho môi trường cảnh quan. Chúng tôi tích hợp các chiến lược tiết kiệm nước, các giải pháp thay thế cho việc sử dụng hóa chất và làm vườn thẳng đứng vào không gian nhỏ nhất. Chúng tôi kết hợp các cảnh quan ăn được ở bất cứ đâu có thể vì chúng tôi tin rằng đây là một biện pháp bền vững rất đáng để nỗ lực — đây không phải là một xu hướng mà là một sự thay đổi lối sống. Chúng tôi tự hào về việc chọn đúng loại cây cho đúng vị trí ngay từ lần đầu tiên. Và, chúng tôi rất tốt.
City
Portland
Tiểu bang
OR
Zip
97215
Số điện thoại
(503) 929-5502