kiểm soát cỏ dại

Chữa bệnh móng guốc, LLC
Healing Hooves cung cấp dịch vụ quản lý thảm thực vật bằng cách sử dụng dê làm công cụ. Chúng tôi đã kinh doanh được 14 năm và có xếp hạng A + với Better Business Bureau. Chúng tôi quản lý một đàn dê khoảng 250 con nên chúng tôi tập trung vào các dự án lớn hơn (tối thiểu từ hai đến ba mẫu Anh tùy thuộc vào loại và mật độ của thảm thực vật). Chúng tôi thực hiện các dự án trên khắp tiểu bang Washington và Tây Bắc Oregon.
City
Edwall
Tiểu bang
Washington
Zip
99008
Số điện thoại
509-990-7132
Sound Native Plants, Inc.
Phục hồi sinh thái, kiểm soát cỏ dại (thủ công và hóa học), trồng và chăm sóc
City
Olympia
Tiểu bang
WA
Zip
98507
Số điện thoại
360-352-4122
Fax
360-867-0007