Kết nối phân chuồng

Kết nối Phân được thiết kế để tập hợp những người làm vườn và chủ đất lại với nhau tìm kiếm nguồn phân hữu cơ, phân hữu cơ tại chỗ với chủ hộ chăn nuôi và người quản lý có lượng phân tươi, phân ủ hoai dư thừa. Bất cứ ai cũng có thể liệt kê một có hoặc một nhu cầu! Các quảng cáo thường được đăng vào ngày làm việc tiếp theo.

Không chắc poo nào phù hợp với bạn? Kiểm tra của chúng tôi câu hỏi thường gặp.

Xem danh sách

 

Đăng một danh sách

Sử dụng một trong các nút bên dưới để đăng Phân chuồng Muốn or Phân có sẵn danh sách!
Đăng một danh sách cho Phân chuồng Muốn   Đăng một danh sách choPhân có sẵn

 

Xin lưu ý rằng những danh sách này dành cho khu vực thành phố lớn Portland ở tây bắc Oregon. Danh sách các bài nộp quá xa khu vực này hoặc từ ngoài tiểu bang sẽ không được xuất bản.