Danh sách cần phân chuồng

Sử dụng biểu mẫu dưới đây để đăng danh sách trong phần Muốn Phân chuồng. Danh sách đã gửi sẽ được đăng trong vòng 1-2 ngày làm việc.

Xin lưu ý rằng những danh sách này dành cho khu vực thành phố lớn Portland ở tây bắc Oregon. Danh sách các bài nộp quá xa khu vực này hoặc từ ngoài tiểu bang sẽ không được xuất bản.

Đăng một danh sách trong "Phân chuồng"

  Các trường có dấu "*" là bắt buộc.

  tên *

  Thành thị*

  Mã Bưu Chính*

  điện thoại *

  * Email của bạn

  Liên hệ ưa thích

  Tiêu đề bài đăng *

  Viết mô tả ngắn gọn về những gì bạn đang tìm kiếm - loại phân nào, lượng phân bao nhiêu, v.v. (bắt buộc)