liên kết

Các cuộc họp Hội đồng và Ủy ban EMSWCD sắp tới

Khu Bảo tồn Đất và Nước Đông Multnomah (EMSWCD), phục vụ toàn bộ Quận Multnomah ở phía đông sông Willamette, đã lên lịch các cuộc họp của Hội đồng và các cuộc họp của Ủy ban bao gồm các cuộc họp của ủy ban Ngân sách, Di sản Đất đai và Nhân sự trong các tháng từ tháng 2023 đến tháng XNUMX năm XNUMX.

Ghé thăm trang này để xem lịch các cuộc họp sắp tới.